Skip to content

Mobile Developer (RN or Flutter)

Poland, Śląskie, GliwiceDevelopment

Job description

Poszukujemy pasjonatów którzy kochają pracować z aplikacjami mobilnymi oraz lubią współpracę bezpośrednio kooperując z klientami. Budujemy aplikacje od 0 w oparciu o technologie flutter oraz react-native.

** Jeśli dopiero zaczynasz, dostaniesz od nas odpowiedni zestaw narzędzi i projekt na Twoim poziomie (staż lub wczesny junior)
** Jeśli masz już 1-2 lata doświadczenia i czujesz się jako strong junior, to znajdziemy dla Ciebie odpowiednie wyzwanie i dopasujemy odpowiednio warunki współpracy.
*** Jeśli czujesz się na siłach to mamy także ścieżkę kariery dla osób bardziej doświadczonych jak mid/senior

Podczas procesu rekrutacyjnego sprawdzimy w jakim kierunku będziesz mógł się rozwijać i do którego z projektów najbardziej jesteś dopasowany.


Stawki:

Junior: 4-8k net b2b (only on-site work)
Mid: 8-18k net b2b
Senior: 18-26k net b2b

================= ENGLISH VERSION =======================

We are looking for enthusiasts who love to work with mobile applications and like to cooperate directly with clients. We build applications from 0 on the basis of Flutter and React-Native technologies.

** If you're just starting out, we'll give you the right toolkit and a project at your level (internship or early junior)
** If you already have 1-2 years of experience and you feel like a strong junior, we will find the right challenge for you and we will adjust the terms of cooperation accordingly.
*** If you feel up to it, we also have a career path for more experienced people, such as mid/senior

During the recruitment process, we will check in which direction you will be able to develop and which of the projects you are most suited to.

What we require:

 • a huge thirst for knowledge, enthusiasm, and love for mobile applications
 • key knowledge of Flutter or React-Native technologies
 • good use of dart or JavaScript
 • a good understanding of REST
 • an active account on Github
 • practical analytical skills
 • knowledge of patterns and algorithms
 • Polish language at a minimum B2 level
 • English language at a minimum B2 levelRates:
Junior: 4-8k net b2b
Mid: 8-18k net b2b
Senior: 18-26k net b2b

Job requirements

We require:

  • ogromnego głodu wiedzy, zapału i miłości do aplikacji mobilnych
  • znajomości kluczowych technologii flutter lub react-native
  • dobrego posługiwania się językiem dart lub javascript
  • dobrze ogarniasz RESTa
  • masz aktywne konto na Githubie
  • masz praktyczne umiejętności analitycznych
  • znajomości wzorców i algorytmów
  • języka polskiego na poziomie minimum B2
  • języka angielskiego na poziomie minimum B2


============ ENGLISH VERSION

What we require:

 • a huge thirst for knowledge, enthusiasm, and love for mobile applications
 • key knowledge of Flutter or React-Native technologies
 • good use of dart or JavaScript
 • a good understanding of REST
 • an active account on Github
 • practical analytical skills
 • knowledge of patterns and algorithms
 • Polish language at a minimum B2 level
 • English language at a minimum B2 level


or

Apply with Indeed unavailable